top of page
הקליניקה.jpg

מה זה טיפול קבוצתי?

רבות מהחוויות שלנו, אם לא כולן, גובשו תוך אינטראקציה עם אחרים. כילדים חיינו בדרך כלל בקבוצה קטנה – משפחה ואחר כך עם בני גילנו ובעוד קבוצות רבות כל החיים.

חלק מהקשיים שלנו קשורים לדרך שבה אנחנו מתקשרים עם אחרים ובמידת ההצלחה שלנו לשתף מעולמנו האישי. 

אני מאמינה שעל מנת להימצא באינטראקציות מיטיבות יותר עם הסובבים אותנו, רצוי לטפל בקשיים בתנאים קרובים למצב שבו הם נוצרו - כלומר במסגרת קבוצתית. 

 

הקבוצה הגרופ-אנליטית משמשת כר להתנסויות חברתיות ומקום מכיל ושמור על ידי כדי להתבונן על ההתנסויות ואז לקחת את התובנות גם לעולם שבחוץ.

bottom of page