top of page

מה זה טיפול פרטני?

 

בטיפול פרטני יש מפגש בין מטפלת למטופל/ת. אנשים מגיעים לטיפול כי הם רוצים להתמודד עם נושא בחייהם בנוכחות אדם נוסף מקצועי ומכיל. מגוון הנושאים שבגינן מגיע אדם לטיפול הוא רב: בדידות, קושי במימוש עצמי, חרדות, משמעות החיים, קושי במעברים בין החיים ועוד ועוד. 

 

טיפול יכול להיות קצר וטיפול יכול להיות ממושך. אפשר לצלול להסטוריה האישית ואפשר להתמקד בבעייה העכשווית. טיפול הוא חליפה שנתפרת לכל אדם לפי מידותיו הייחודיות.


 

בטיפול נוצר קשר בין המטפלת למטופל/ת ובנוסף להקשבה ולצלילה לעובי הקורה, נוצר עם הזמן מקום. כל מטופל/ת ישתמש/ת במקום על פי צרכיו ועל פי תחושת הדחיפות שלו. 

טיפול מאפשר גמישות, ראייה מפרספקטיבה שונה ובעיקר הפחתת הסבל. כמו שאמר ג'וזף קמפבל - עלינו להיות מוכנים לשחרר את התוכניות שלנו (אלו שכבר לא מתאימות לנו - ד.ש) כדי שיהיו לנו החיים שממתינים לנו.

bottom of page