top of page

מהו טיפול ביבליותרפי?

Pen, notebook, and smartphone on the table

הביבליותרפיה היא שיטת טיפול מתחום ההבעה והיצירה, העושה שימוש בתהליכי כתיבה וקריאה ומציעה לכלול בדיאלוג הטיפולי "קול שלישי".

 

 הקול השלישי הוא קולו של הטקסט , שהשיח הטיפולי מתרחש דרכו ובאמצעותו ובתיווך ביבליותרפיסטית.

הטקסט יכול להיות טקסט חיצוני ספרותי שהמטפלת או המטופל/ת מביאים לטיפול והוא יכול להיות גם טקסט שנכתב על ידי המטופל/ת לפני או בזמן הטיפול. הטקסט הופך להיות שער לעולם של אסוציאציות ולפתח יצירתי שדרכו יכולים להיכנס לחדר הטיפולים תכנים אחרים מאלו שהיו נכנסים בטיפול פרטני רגיל.

bottom of page